Okresní rada AŠSK Cheb

Členské a klubové příspěvky na rok 2018, hlášenka o počtu členů

Autor: Jan Žídek <>, Téma: , Vydáno dne: 17. 09. 2017

V sekci ke stažení v odkazu zápisy z jednání je vložen textový soubor s pokyny, které se týkají vybírání a  odevzdávání členských a klubových příspěvků. Jsou připojeny také pokyny pro odevzdávání hlášenky o počtu členů.

Děkujeme všem za to, že tyto pokyny budou respektovat.

Jan Žídek