Okresní rada AŠSK Cheb

Dopis ředitelům škol, upozornění na termín jednání OR AŠSK Cheb a vyhlášení sportovců chebských škol

Autor: Jan Žídek <>, Téma: Otevřená korespondence, Vydáno dne: 23. 05. 2018

Upozorňujeme na dopis, který byl ředitelům škol zaslán 23. 5. 2018 a který je k dispozici v sekci ke stažení - zápisy z jednání.

Zároveň upozorňujeme na termín jednání OR AŠSK Cheb - 7. 6. 2018 od 10:00 hodin v DDM SOVA Cheb.

Vyhlášení nejúspěšnějších reprezentantů chebských základních a středních škol se uskuteční ve středu 13. 6. 2018 od 9: 00 hodin v obřadní síni Městského úřadu Cheb.