Okresní rada AŠSK Cheb


Základní informace

AŠSK Cheb sdružuje 70 % základních a středních škol v okrese.
Má přes 1500 aktivních členů.
Členství v AŠSK nevylučuje souběžné členství v jiných sportovních klubech.
Filozofií této sportovní asociace je zprostředkovat tělovýchovné aktivity co největšímu počtu mládeže bez ohledu na to, zda se jedná o nadprůměrně nadané sportovce nebo o větší část dorůstající populace, která má v tomto věku přirozený zájem o sportovní vyžití.
AŠSK ve spolupráci s ostatními subjekty (domy dětí a mládeže, jednotlivé školy) organizuje soutěže mezi základními a středními školami od okrskových až po mezinárodní kola.
Okresní rada AŠSK je financována jednak z prostředků, které dostává z ustředí AŠSK, a dále z grantů města Cheb a Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Cílem asociace je nabídnout dětem a mládeži vyplnění volného času v tradičních sportovních odvětvích i v nových prudce se rozvíjejících sportech, a tak, mimo jiné, pomoci předcházet potenciální drogové závislosti a jiným sociálně patologickým jevům.


Kontaktní spojení na Okresní radu AŠSK:

Předseda AŠSK:
Jan Žídek, Gymnázium Cheb, Nerudova 7
Tel., fax: 354 430 145, e-mail: zidek@gymcheb.cz zidekgymcheb@seznam.cz

Sekretář AŠSK:
Renata Tvrdá, Gymnázium Cheb, Nerudova 7
Tel., fax: 354 430 145, e-mail: tvrda@gymcheb.cz

Okresní a Krajská rada AŠSK v Karlových Varech:
internetové stránky: www.assk-kv.cz

Asociace školních sportovních klubů České republiky:
internetové stránky: http://www.ftvs.cuni.cz/assk/

Kontakty
Předseda OR AŠSK Cheb:
Mgr. Jan Žídek
Gymnázium Cheb
Nerudova 7, Cheb
Telefon, fax:
739 322 319
e-mail:
zidek@gymcheb.cz
zidekgymcheb@seznam.cz

Sekretář OR AŠSK Cheb:
Renata Tvrdá
Gymnázium Cheb
Nerudova 7, Cheb
Telefon, fax:
739 322 319
608 073 143
e-mail:
tvrda@gymcheb.cz
Kalendář soutěží

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.